Menu

ABDUCIDOS

abducidos

SINOPSI
Desapareix un avió militar americà que feia unes maniobres al mar Mediterrani, sembla ser que l'avió seguia el rastre d'un ovni. Dos investigadors s'encarreguen del cas, però una forta llum els sorprèn.

Desaparece un avión militar americano que realizaba unas maniobras en el mar Mediterráneo, al parecer el avión seguía el rastro de un ovni. Dos investigadores se encargan del caso, pero una fuerte luz les sorprende.

An American military aircraft disappears when conducting manoeuvres in the Mediterranean Sea, the plane apparently was tracking a UFO. Two researchers are in charge of the case, but a strong light surprises them.
País i data de producció:Espanya, 13 d'octubre de 2015.

Direcció: Alberto Noriega

Producció:Carme Corredor Lara.

ATÉ A CHINA

ateachina

SINOPSI

Primera visita d’un home brasiler a la Xina.

Primera visita de un hombre brasileño a China.

The first visit of a brazilian man in China.

País i data de producció: Brasil, 15 d’abril de 2015

Direcció: Marcelo Marão

Producció: Letícia Friedrich

A CHILDHOOD AMBITION

chilhood

SINOPSI

En un petit teatre hi ha una representació infantil basada en un relat escrit pel professor dels protagonistes. Durant el seu desenvolupament, la imaginació desorbitada d’un dels seus ac- tors posarà l’obra de cap per avall.

En un pequeño teatro tiene lugar una representación infantil basada en un relato escrito por el profesor de los protagonistas. Durante el desarrollo de ésta, la imaginación desbocada de uno de sus actores pondrá la obra patas arriba.

Inside a small theatre takes place a children’s play based on a story written by the protago- nists’ teacher. During the performance, the wild imagination of one of the actors will turn the play upside down.

País i data de producció: Espanya, 10 d’octubre de 2015.

Direcció: Juan A. Ruiz, Fernando García Gómez

Producció: Juan A. Ruiz, Fernando García Gómez

ARROZ Y FÓSFOROS (RICE AND MATCHSTICKS)

 

arrozSINOPSI

Un ancià i la seva tristesa conviuen en la soledat més absoluta. La mort de la seva dona i la pragmàtica indiferència dels seus fills el troben ressentit, aferrat al seu vell maletí, custodiant les seves ambicions egoistes. Però alguna cosa inesperada succeirà.

Un anciano y su tristeza conviven en la más absoluta soledad. La muerte de su mujer y la pragmática indiferencia de sus hijos lo encuentran resentido, aferrado a su viejo maletín, de- positario de sus egoístas ambiciones. Pero ocurrirá algo inesperado.

Grief dwells within an old man in overwhelming solitude. His wife’s death and the pragmatic indifference of his son and daughter behold the elderly figure clinging onto a long used suit- case, custodian of his egotist ambitions. But something startling will happen.

País i data de producció: Argentina, Regne Unit, 1 de gener de 2015

Direcció: Javier Beltramino

Producció: Lucas Galfaso, Ricardo Hornos.

BLUE

blueSINOPSI

Un home que després d’una separació s’enfronta a la soledat i la falta d’amor.

Un hombre que después de una ruptura se enfrenta a la soledad y la falta de amor.

A man living after a broke up dealing with the solitude and no love.

País i data de producció: Brasil, 3 de maig de 2015

Direcció i producció: Cristiano de Oliveira Sousa

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: LA TIERRA

denominacion

SINOPSI

Curtmetratge de ciència ficció i aventura. És la història d’una tripulació de pirates espacials que arriben a un planeta desconegut. La feina ja està feta i ara només falta recollir-ne la re- compensa.

Cortometraje de ciencia ficción y aventura. Cuenta la historia de una tripulación de piratas espaciales que llegan a un planeta desconocido. El trabajo ya está hecho y ahora solo falta recoger la recompensa.

Science fiction and adventure short film. It tells the story of a crew of space pirates who land on an unknown planet. The job has already been done and now they just have to get their reward.

País i data de producció: Espanya, 8 de maig de 2015

Direcció i producció: Dorian Sanz

BUZZ ALDRIN

buzzSINOPSI

Videoclip de la cançó Buzz Aldrin, del disc Flare del grup Kasparov vs. Deep Blue. La cançó fa referència a Buzz Aldrin, la segona persona que va trepitjar la Lluna.

Videoclip de la canción Buzz Aldrin, del disco Flare del grupo Kasparov vs. Deep Blue. La canción se refiere a Buzz Aldrin, la segunda persona que pisó la Luna.

Music video for the song Buzz Aldrin located in the album Flare of the Kasparov vs Deep Blue band. The song refers to Buzz Aldrin, the second person to set foot on the Moon.

País i data de producció: Espanya, 2015.

Direcció: Álvaro Beltrán de Heredia González.

DIVISIÓN AZUL

divisionazulSINOPSI

Leningrad, estiu de 1943. Els intents alemanys de conquerir l’enclavament estratègic de Lenin- grad han fracassat estrepitosament. Hitler, desesperat, es juga l’última basa que té disponible: l’Operació Guspira. Però per dur a terme la missió necessitarà els seus millors homes... Necessitarà els soldats espanyols de la... Divisió Blava.

Leningrado, verano de 1943. Los intentos alemanes para conquistar el enclave estratégico de Leningrado han fracasado estrepitosamente. Hitler, desesperado, juega la última baza que tiene disponible: la Operación Destello. Pero para realizar la misión necesitará a sus mejores hombres... Necesitará a los soldados españoles de la... División Azul.

Leningrad, summer, 1943. The German offensives to conquer the city of Leningrad have failed miserably. Hitler, desperate, plays his last card: the Operation Spark. But in order to carry out that mission he will need his best men... He will need the Spanish soldiers from the... Blue Division.

País i data de producció: Espanya, novembre de 2012

Direcció: Sergi Marti Maltas

EL HERMOSO PERFIL DEL HOMBRE COBARDE EN SU ÚNICO ACTO DE VALENTÍA

hermosoSINOPSI

Una història de somnis trencats, amagats rere una història de desamor passada, de decisions complicades, camins que es bifurquen, que s’enreden, i mai més no es pot tornar enrere… Una gran semblança en un encontre fortuït fa que tot això torni a reviure.

Una historia de sueños rotos, escondidos detrás de una historia de desamor pasada, de decisiones complicadas, caminos que se bifurcan, que se enredan, y nunca más se puede volver a atrás... Todo ello se revive por un tremendo parecido en un encuentro fortuito.

A story of broken dreams hidden behind a past story of lovesickness. of difficult decisions, paths that fork, tangle up and never can be undone… All of that rekindles because of a huge resemblance in a casual encounter.

País i data de producció: Espanya, 2013

Direcció i producció: Giovanna Torres

EL MAQUINADOR

elmaquinadorSINOPSI

És una història d’amor entre el Juan, un inventor de petits robots de llauna, i l’Ana, una bella jove que ven ocells de paper a la parada de l’Arturo, el seu pare. L’Arturo s’oposarà a la relació i intentarà impedir-la. El Juan aconseguirà esquivar tots els obstacles i arribar al seu amor.

Es una historia de amor entre Juan, un inventor de pequeños robots de lata, y Ana, una bella joven que vende grullas de papel en el puesto de Arturo, su padre. Arturo se opondrá a la relación y tratará de impedirla. Juan logrará sortear todos los obstáculos y llegar a su amor.

It is a love story between Juan, a young inventor of tin robots, and Ana, a beautiful girl selling paper cranes at Arturo’s (his father’s) place. Arturo opposes the relationship and tries to pre- vent it. John achieves to overcome all obstacles and reach his love.

País i data de producció: Argentina, 6 de juliol de 2015.

Direcció i producció: Pablo Latorre

EL JUEGO DEL ESCONDITE

esconditeSINOPSI

La Nora s’enfronta a la càrrega familiar de cuidar les seves germanes petites, una de les quals té trastorn de l’espectre autista.

Nora se enfrenta a la carga familiar de cuidar de sus hermanas pequeñas, una de ellas con trastorno del espectro autista.

Nora looks after her little sisters, one of them with autism spectrum disorder.

País i data de producció: Espanya i Alemanya, 1 de juliol de 2015

Direcció: Mar Babuglia

Producció: Miguel Ángel Mengó Lloret

ELDUR Á HIMNI

eldurSINOPSI

Corda’t el cinturó i puja a aquesta experiència convincent de l’aurora boreal.

Abróchate el cinturón y monta en este trance convincente de la aurora boreal.

Buckle up and rise along with this compelling trance of the Northern Lights.

País i data de producció: Islàndia, maig de 2014

Direcció i producció: Boris Schaarschmidt

FLYIN’HIGH IN THE FRIENDLY SKY

flyingSINOPSI

Missió de reconeixement al pantà de Ricobayo (41° 31 39 N, 5° 59 6 W) en una Cessna 172N.

Misión de reconocimiento al Embalse de Ricobayo (41° 31 39 N, 5° 59 6 W) en una Cessna 172N.

Expedition over the Ricobayo Dam (41° 31 39 N, 5° 59 6 W) on a Cessna 172N.

País i data de producció: Espanya, 2014

Direcció: Jesús Manuel Boyero Riesco

FOR GOD AND COUNTRY

forgodSINOPSI

L’Ahmed és un pilot militar igual que el seu pare. Torna a casa després de la seva primera missió al front. S’enfronta als resultats del seu paper a l’exèrcit i és fidel a la seva consciència.

Ahmed es un piloto militar como su padre. Vuelve a casa tras su primera misión en el frente. Se enfrenta a los resultados de su papel en el ejército y es fiel a su conciencia.

Ahmed is a military pilot like his father. He returns home, after his first mission in the army. He faces with the result of his role in the army and remains with his conscience.

País i data de producció: Turquia, 6 de febrer de 2016

Direcció i producció: Düzgün Aslan

FLYING DAGGER

daggerSINOPSI

January 2012, Jeb Corliss, the world’s most recognized wingsuit pilot, miraculously survived a terminal velocity wingsuit accident at Table Mountain, South Africa. For the first time ever, you will get to hear what really happened and witness never-before-seen angles from this tragic accident.

País i data de producció: USA, 2014

Direcció: Nic God

G

gSINOPSI

Tres paracaigudistes –una parella jove i el seu millor amic– salten des d’un avió durant la posta de sol. En plena caiguda lliure, el terra és cada vegada més a prop quan falla un dels paracai- gudes. Mentre es precipiten, s’adonen que tot depèn de la confiança mútua, que s’ha perdut.

Tres paracaidistas –una pareja joven y su mejor amigo– saltan de un avión durante la puesta de sol. En plena caída libre, el suelo está cada vez más cerca cuando uno de los paracaídas falla. Mientras se precipitan, se dan cuenta de que todo depende de la confianza mutua, que se ha perdido.

Three skydivers -a young couple and their best friend- jump off a plane during the sunset. In the middle of the free fall, the ground is getting closer and closer when one of the parachutes fails. While they fall, they realize that everything relies on a mutual trust that had been lost.

País i data de producció: Rússia, 2016

Direcció: Roman Safin

Producció: Roman Safin, Kirill Alekhin, Kirill Kozarezov, Dmitriy Sharov, Margarita Poganisheva, Diana Petrenko

GOLDEN SHOT

goldenSINOPSI

Unes màquines oxidades viuen a les seves petites cases pensant que el sol arribarà un dia i les durà al cel. Una petita llum alimenta la seva vida i els seus somnis. Però una de les màquines vol veure el sol vertader i planeja com aconseguir-ho.

Unas máquinas oxidadas viven en sus pequeñas casas pensando que el sol llegará un día y les llevará al cielo. Una pequeña luz alimenta su vida y sus sueños. Pero una de las máquinas quiere ver al verdadero sol y traza un plan para lograrlo.

Rusty machines living in their small houses imagine that the sun will come and take them to the sky someday. A small light keeps them alive and dreaming. But one of the machines wants to see the sun itself and he has a plan for that.

País de producció i data: Turquia, 15 de març del 2015

Direcció i producció: Gokalp Gonen

INAMOVIBLES

inamobiblesSINOPSI

Inamovibles, permanents al pas de temps, resistents a través de segles i segles, sòlides i robus- tes però simples i belles: són les barraques de vinya. Representació onírica sobre la resistència al pas del temps de les barraques de vinya, construïdes mitjançant la tècnica de la pedra seca.

Inamovibles, permanentes al paso del tiempo, resistentes a través de siglos y siglos, sólidas y robustas pero simples y bellas: son las barracas de viña. Representación onírica sobre la resistencia al paso del tiempo de las barracas de viña, construidas mediante la técnica de la piedra seca.

Immovable, permanent to the passage of time, resistant through centuries and centuries, solid and robust but simple and beautiful: vineyard cottages. Oneiric representation of the resistan- ce to the passage of time of vineyard cottages, built using the dry stone method.

País i data de producció: Barcelona, 2015

Direcció i producció : Isaac Rodríguez y Tànit Fernández

ILLEGAL NINJA

illegalSINOPSI

Aquesta és la primera història sobre el Ninja Il·legal, un personatge de ficció a qui li agrada viatjar. Avorrit a casa una nit d’hivern, recorda com li va agradar visitar Rússia l’any anterior i fer amics nous i estranys.

Esta es la primera historia sobre Ninja Ilegal, un personaje de ficción al que le gusta viajar. Aburrido en casa en una noche de invierno, recuerda cómo moló visitar Rusia el año anterior y hacer nuevos y extraños amigos.

It’s the first story about Illegal Ninja, a fictional character who likes to travel. Bored at his home on a winter night he’s remembering how cool it was to visit Russia last year and make some unusual new friends.

País i data de producció: Rússia, 2016

Direcció: Valera Boluchevsky

LA MEJOR OPCIÓN

mejoropcionSINOPSI

La Mar, una noia alegre, positiva i lluitadora començarà una nova feina que l’aproparà al seu gran somni: ser hostessa de vol.

Mar, una chica alegre, positiva y luchadora empezará un nuevo trabajo que le acercará a su gran sueño, ser azafata de vuelo.

Mar, a cheerful, positive and feisty girl starts on a new job that will bring her closer to her dream: being a flight attendant

País de producció: Espanya

Direcció i producció: Mar del Castillo

Let’s Fly Up Together (OFF SKY)

letsSINOPSI

L’escola es prepara per a un nou curs. Apareix el claustre de l’escola i la càmera fa un gir. De sobte apareix un avió de paper de color que surt dels passadissos del claustre del primer pis. Al cap d’un segon, un altre, i molts més.

La escuela se prepara para un nuevo curso. Aparece el claustro de la escuela y la cámara gira. De repente aparece un avión de papel de color que sale de los pasillos del claustro del primer piso. Al cabo de un segundo, otro y otro...

The school is getting ready for a new year. We see the cloister and the camera turns. All of a sudden a coloured paper plane shows up out of the corridors from the first floor cloister. After a second we see another one, and another one...

País i data de producció: Espanya , 2016

Direcció: Oriol

Producció: Sílvia Massó

MISSION: APO110

apollo110SINOPSI

Tres homes van a la Lluna. Un d’ells es troba una sorpresa quan torna a casa...

Tres hombres van a la Luna. Uno de ellos se encuentra una sorpresa cuando vuelve a casa...

Three men heading for the Moon. One should have stayed home...

País i data de producció: França, març de 2012

Direcció: Guenin Stephane

MIA

miaSINOPSI

En un futur postnuclear dos exploradors interplanetaris, MIA, una nena de 10 anys i JHON JHOX, un jove renegat, tenen la missió de trobar protactini a planetes desconeguts i perillosos i així poder ajudar a salvar la humanitat del caos.

En un futuro post-nuclear dos exploradores interplanetarios, MIA, una niña de 10 años, y JHON JHOX, un joven renegado, tienen la misión de encontrar protactinio en planetas desconocidos y peligrosos, y así ayudar a salvar a la humanidad del caos.

In a post nuclear future, two interplanetary explorers, MIA, a 10 years old girl and JHON JHOX, a renegade youngster, have the mission of finding protactinium in undiscovered and dange- rous planets, so that they can help save humanity from chaos.

País i data de producció: Colòmbia, 1 de gener de 2016

Direcció: Alejandro Lemos Producció: Marco Arango

MORIR POR LA CIMA

morirSINOPSI

Qui decideix com hem de viure la nostra vida? Carlos Suárez, un dels esportistes extrems més destacats internacionalment, ens mostra, a través de la seva història, com des que tenia 14 anys va escollir una vida plena de desafiaments, aventures i superació, i ens ofereix una altra manera d’entendre que la vida és una contínua exposició a diferents riscos on el gran repte és saber gestionar-los per viure d’acord amb el que realment sentim.

¿Quién decide cómo debemos vivir nuestra vida? Carlos Suárez, uno de los deportistas extre- mos más destacados a nivel internacional nos muestra, a través de su historia, cómo desde los 14 años eligió una vida llena de desafíos, aventuras y superación, ofreciéndonos otra manera de entender que la vida es una continua exposición a distintos riesgos donde el gran reto es saber gestionarlos para vivir acorde con lo que realmente sentimos.

Who decides how we should live our life? The story of Carlos Suárez, one of the biggest inter- national extreme athletes, shows how, being a fourteen year old boy, he chose a life of cha- llenge, adventure and struggle, thus displaying a different way to understand life: constantly embracing risks, the great challenge being then how to manage risk in order to live our life according to our heart.

País i data de producció: Espanya, 2016

Direcció: Pablo Martín Producció: Verónica Postigo

NEXT STOP GREENLAND

nextSINOPSI

Aquest documental de 30 minuts narra la història de set dels millors esportistes de tot Espan- ya.. Next Stop: Greenland és una aventura insòlita en la qual dues disciplines esportives molt diferents s’uneixen per a un mateix objectiu: escalar l’emblemàtica muntanya Ulamertorsuaq i saltar des del cim.

Este documental de 30 minutos narra la historia de siete de los mejores deportistas de toda España. Next Stop: Greenland es una aventura insólita, en la que dos disciplinas deportivas muy distintas se unen por un mismo objetivo: escalar la emblemática montaña Ulamertorsuaq y saltar desde ella.

This thirty minute documentary tells the story of seven of the best sportsmen in Spain. Next Stop: Greenland is a very unusual adventure, in which two totally different sporting disciplines join together with the same objective, to climb and jump the emblematic Greenland mountain Ulamertorsuaq.

País i data de producció: Espanya, 2013

Direcció i producció: Lara Izagirre

PELOS OLHOS DE BESOURO

pelosSINOPSI

Una parella jove i irreverent és amenaçada per la presència d’un dron espia. La parella decideix robar les joies d’una família i fugir cap a la Costa Verda de Rio de Janeiro. La noia espia, de 12 anys, planeja el seu propi segrest per poder fugir amb ells.

Una joven pareja irreverente es amenazada por la presencia de un dron espía. La pareja decide robar las joyas de una familia y huir a la Costa Verde de Río de Janeiro. La chica espía, de 12 años, planea su propio secuestro para poder huir con ellos.

A young couple, threatened by the constant presence of a flying drone spying on them, decide to steal the family jewels and escape to the Green Coast of Rio de Janeiro. The spy, a 12 year old girl, plans her own kidnapping to run away with them.

País i data de producció: Brasil, 1 de febrer de 2015

Direcció: Mickael Couturier, Myrza Muniz Producció: Mickael Couturier

NEXT

next2SINOPSI

Absorbida per un ambient fantàstic i surrealista, la nostra protagonista experimentarà dife- rents sensacions fins arribar a l’èxtasi en una experiència gastronòmica única.

Absorbida por un ambiente fantástico y surrealista, nuestra protagonista experimentará dife- rentes sensaciones hasta llegar al éxtasis en una experiencia gastronómica única.

Absorbed by a fantastic and surreal atmosphere, our protagonist experiences different sensa- tions to reach the ecstasy in a unique dining experience.

País i data de producció: Espanya, 18 de març de 2016

Direcció i producció: Hodei Zambrano i Haizea Pastor

SABES TÚ

sabesSINOPSI

Viatge espacial en el qual es recreen imatges antigues de films al pur estil vintage i narra la història d’un robot que intenta crear la seva companya perfecta...

Viaje espacial en el que se recrean imágenes antiguas de films al puro estilo vintage y se narra la historia de un robot que intenta crear a su compañera perfecta...

Space travel in which vintage images in an old film style are shown telling the story of a robot who tries to create his perfect companion...

País i data de producció: Espanya, 31 d’octubre de 2015

Direcció: Thomas Hector, Eduardo Tayco

Producció: David Calvo

SKYLINES

skylinesSINOPSI

Pel·lícula formalista amb repeticions i un sound design que desenvolupa una amenaça subli- minal. Una coreografia que es forma lentament en línies dansants que provoquen un sentit d’orientació i que produeixen un sentit de tensió i d’inestabilitat.

Película formalista con repeticiones y un sound design que desarrolla una amenaza subliminal. Una coreografía que se forma lentamente en líneas danzantes que provocan un sentido de orientación y que producen un sentido de tensión y de inestabilidad.

As sets of choreographed lines dance across the screen, space and perception alter conti- nuously and a sense of suspense and instability manifests itself.

País i data de producció: Sèrbia, desembre de 2013

Direcció: Nadine Poulain

SOMIAR NO TÉ LÍMITS (OFF SKY)

somiarSINOPSI

Espot publicitari de l’Escola d’Art d’Olot on es mostra una petita reflexió sobre els somnis i la creativitat.

Spot publicitario de la Escuela de Artes de Olot donde se muestra una pequeña reflexión sobre los sueños y la creatividad.

Spot by the Olot Arts School showing a brief reflection on dreams and creativity.

País i data de producció: Espanya, 2016

Direcció: Eugènia Canada, Andrea Rodriguez, Albert Roura

SOLITUDE

solitudeSINOPSI

El Sol emergeix en un nou dia sobre la Terra, i durant el seu transcurs es prepara i s’empolaina amb la intenció d’enamorar la bella Lluna. El caràcter oposat de tots dos astres fa que els esforços del Sol hagin estat en va, ja que la Lluna només aconsegueix veure-li el clatell abans que es pongui darrere el mar.

El Sol emerge en un nuevo día sobre la Tierra, durante el transcurso del cual se prepara y acicala con la intención de enamorar a la hermosa Luna. El carácter opuesto de ambos astros hace que los esfuerzos del Sol hayan sido en vano, pues la Luna solo logra verle la coronilla antes de que éste se pose tras el mar.

The Sun rises on a brand new day on Earth, and as it passes he prepares and makes himself pretty in his hope to enrapture the beautiful Moon. But all his efforts are in vain due to the opposing characters of both stars, because the Moon can barely see the back of his head before he sets on the sea.

País i data de producció: Espanya, 2014

Direcció i producció: Sergi Soley Soler

SWEET DREAM

sweetSINOPSI

Una mirada al·legòrica i agredolça sobre el somni d’una nena que vol que el món vegi brillar el seu talent a través de les dificultats de la seva vida.

Una mirada alegórica y agridulce sobre el sueño de una niña que quiere que el mundo vea brillar su talento a través de las dificultades de su vida.

A bitter-sweet allegorical look at the desires of a little girl who wants the world to see her talents shine through the difficulties of her life.

País i data de producció: USA, 2016

Direcció i producció: Tooba Rezaei

THE FIRST YUGOSLAVIAN COSMONAUT

firstSINOPSI

El curt El primer cosmonauta iugoslau es va crear amb motiu del 51è aniversari dels vols espa- cials fets per humans. El 12 d’abril de 1961, el cosmonauta soviètic Yuri Gagarin (1934-1968) va cridar “Som-hi!” mentre s’enlairava des d’una estepa polsegosa del Kazakhstan per tal de ser el primer ésser humà a l’espai.

El corto El primer cosmonauta yugoslavo se creó con motivo del 51 aniversario de los vuelos espaciales realizados por humanos. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Ga- garin (1934-1968) gritó “¡Allá vamos!” mientras despegaba desde una polvorienta estepa en Kazajstán para ser el primer ser humano en el espacio.

The short film ‘The First Yugoslavian Cosmonaut’ was made for the 51st anniversary of human space flight. On 12th April 1961, the Soviet cosmonaut Yuri Gagarin (1934-1968) yelled ‘Off we go!’ while he blasted off from a dusty steppe in Kazakhstan to become the first human in space.

País de producció: Sèrbia

Direcció: René Nueijens

THE SKY QUEEN

queenSINOPSI

Romanç cínic de dos pilots de drons a Nova York.

Romance cínico de dos pilotos de drones en Nueva York.

The cynical romance of two drone pilots in New York.

País i data de producció: França i Estats Units, 19 de gener de 2015

Direcció: Simon Maignan Producció: Alexis Bonnaud

THE FLYING EXPLORERS

explorersSINOPSI

Un pilot i el seu amic realitzador alcen el vol en avioneta per descobrir els secrets i la bellesa de la Península Ibèrica a vista d’ocell.

Un piloto y su amigo realizador alzan el vuelo en avioneta para descubrir los secretos y la be- lleza de la Península Ibérica a vista de pájaro.

A pilot and his filmmaker friend take to the skies on an aircraft in order to discover the secrets and beauty of the Iberian Peninsula from the air.

País i data de producció: Espanya, 2015

Direcció i producció: Jesús Manuel Boyero Riesco i Fernando García Brugaroles.

THE WIND

windSINOPSI

L’alumnat d’Emprenedoria juntament amb l’alumnat de l’optativa de 3r d’ESO vam muntar aquest vídeo per presentar-nos al SkyFilm Festival i per aquesta raó vam escollir la cançó “The Wind” (Al Vent de Raimon) versionada per Halldor Mar. Vam treballar el llenguatge de signes per tal de signar la cançó i que aquesta arribés a tot el públic per igual.

El alumnado de Emprendimiento junto con el alumnado de la optativa de 3o de la ESO hemos realizado este vídeo para presentarnos en el Sky Film Festival y por esta razón hemos escogido la canción The Wind, (El Viento de Raimon) versionada por Halldor Mar. Hemos utilizado la lengua de signos para signar la canción y que esta llegue a todo el público por igual.

The students of Entrepreneurship together with the students of the elective course we have edited this video in order to introduce ourselves to the Sky Film Festival, and for this reason we have chosen the song The Wind (Al Vent, de Raimon) in the version by Halldor Mar. We have added sign language interpretation to the song so as to make it accessible to all audiences.

País i data de producció: Catalunya, maig de 2015

Direcció: Rut Jou

Producció: Mònica Pozo

THIS IS JOE

joeSINOPSI

Als anys 70, a Nova York, Joe Shuster treballa de missatger. Encara que no ha estat sempre així...

En los años 70, en Nueva York, Joe Shuster trabaja como mensajero.Aunque no siempre ha sido así...

During the 70’s, in New York, Joe Shuster works as a delivery guy. But it hasn’t always been that way...

País de producció i data: Espanya, 26 de febrer de 2016

Direcció i producció: Francis Diaz Frontan

UN VERANO INTERMINABLE

veranoSINOPSI

Mentre Espanya travessa una profunda crisi econòmica, política i social, la seva naturalesa ens revela exemples de lluita i superació en les condicions més extremes.

Mientras España atraviesa una profunda crisis económica, política y social, su naturaleza nos revela ejemplos de lucha y superación en las condiciones más extremas.

As Spain undergoes a severe economic, political and social crisis, its natural environment enli- ghtens us with examples of unstoppable fight for survival in extreme conditions.

País i data de producció: Espanya i Regne Unit, 1 de març de 2015

Direcció i producció: Carmen López Carreño

THEY WILL ALL DIE IN SPACE

willSINOPSI

El transbordador espacial Tantalus viatja a la deriva.

El transbordador espacial Tantalus viaja a la deriva.

The starship Tantalus drifts through space.

País i data de producció: Espanya, 2015

Direcció i producció: Javier Chillon

UNA BOYA FELIZ

boyaSINOPSI

El setembre de 2010 Jordi Muns va començar una aventura sense precedents: navegar més de 1300 km de la costa del Brasil amb kitesurf en solitari i, a més a més, gravar-se ell mateix. Més enllà d’establir un rècord increïble, aquesta aventura va dur en Jordi al límit de la seva resistència personal i emocional i a tenir una relació de respecte mutu amb el mar.

En septiembre de 2010 Jordi Muns empezó una aventura sin precedentes: navegar más de 1300 km de la costa de Brasil en kitesurf en solitario y además autograbarse. Más allá de establecer un récord increíble, esta aventura llevó a Jordi al límite de su resistencia personal y emocional y además le llevó a tener una relación de respeto mutuo con el mar.

In September 2010, Jordi Muns undertook an extraordinary adventure: to kite-surf the 1.300 Km of the Brazilian coastline. This exploit was a solo effort, even down to the filming. Apart from establishing an amazing record, it stretched the limits of his personal and emotional en- durance and it led to a relationship of mutual respect between Jordi and the sea.

País i data de producció: Espanya, 2012

Direcció: Jordi Muns Solà i Eloi Tomas

VENIDOS DEL CIELO

venidosSINOPSI

Viuen amb nosaltres. O més aviat sobre nosaltres. Comparteixen les nostres cases, els nostres monuments, els nostres carrers. I, d’alguna manera, els nostres problemes. També els costa trobar una bona llar, aconseguir una parella amb la qual formar una família, tirar endavant els seus fills, superar els cops de la fortuna.

Viven con nosotros. O más bien sobre nosotros. Comparten nuestras casas, nuestros monu- mentos, nuestras calles. Y, de alguna manera, nuestros problemas. También les cuesta encon- trar un buen hogar, lograr una pareja con la que formar una familia, sacar adelante a sus hijos, sobreponerse a los golpes de la fortuna.

Twenty-two villages and cities of Extremadura, in southwestern Spain, have Special Bird Pro- tection Zones because of the importance of the species living between the walls of their churches, palaces and streets, a pioneering initiative in Europe.

País i data de producció: Espanya, novembre de 2015

Direcció: Carlos Pérez Romero

WINGMEN

wingmenSINOPSI

Jokke Sommer, Espen Fadnes i Ludovic Woerth –tres dels saltadors BASE de més renom mun- dial– s’embarquen en una aventura: aniran a la recerca de llocs únics i desafiants per practicar el salt BASE i el vol de proximitat amb vestit d’ales.

Jokke Sommer, Espen Fadnes y Ludovic Woerth –tres de los saltadores BASE de mayor renom- bre mundial– se embarcan en una aventura: irán en busca de lugares únicos y desafiantes para practicar el salto BASE y el vuelo de proximidad con traje de alas.

Jokke Sommer, Espen Fadnes and Ludovic Woerth -three of the most world-renowned BASE jumpers- go on an adventure: they will look for unique and challenging places to practi- ce BASE jumping and wingsuit proximity flying.

País i data de producció: Noruega, 2015

Direcció: Siesta Films, Ellioth i Winther Film

VUELO DEL CHIMBORAZO

chimborazoSINOPSI

La història del vol de José Cobo amb parapent (speed flying) des del cim del Chimborazo (6.310 m.s.n.m.), el punt més allunyat del centre de la Terra.

La historia del vuelo de José Cobo en parapente (speed flying) desde la cumbre del Chimbora- zo (6.310 m.s.n.m.), el punto más alejado del centro de la Tierra.

The story of the flight of Jose Cobo paragliding (speed flying) from the summit of Chimborazo (6.310 meters above sea level), the farthest point from the centre of the Earth.

País i data de producció: Equador, 2014

Direcció: José Cobo

YURI ON THE PHONE

yuriSINOPSI

Yuri on the Phone és una tragicomèdia satírica protagonitzada per la diva sèrbia Rada Đuričin (1934), interpretant una dona enamorada del primer home a l’espai, Yuri Gagarin (1934 -1968). Avui, la passió encara és tan forta com el primer dia que va sorgir, el 1961.

Yuri on the Phone es una tragicomedia satírica protagonizada por la diva serbia Rada Đuričin (1934), interpretando a una mujer cuyo enamoramiento por el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin (1934-1968), es hoy tan fuerte como el primer día que surgió, en 1961.

Yuri on the Phone is a dry tragic short comedy featuring Serbian film diva Rada Đuričin (1934) as a woman whose passion for the first man in space Yuri Gagarin (1934-68) is still as strong as when it was first set aflame in 1961.

País i data de producció: Sèrbia, 1 de maig de 2015

Direcció i producció: Rene Nuijens

 

 

 

 

 

Partners

Follow us on         FacebookTwitter